Evropa

Naše cesty

Německé pobřeží Baltu a Dánsko 2018

Uplynulo půl roku od návratu z naší velké cesty …Do světa, několik měsíců v novém (Anča) a staronovém (Petík) zaměstnání, a léto se tvářilo, že začalo už v dubnu a letos snad nehodlá skončit. Bylo...

Zcestopedie

Dánsko

Dánsko je zemí na rozhraní západní Evropy, střední Evropy a Skandinávie, i když k poslednímu zmíněnému celku se většinou počítá nejvíce. Historicky, jazykově i přírodně je k tomu mnoho důvodů...

Zcestopedie

Polsko

Polsko je nám se svou středo-východoevropskou kulturou a ušišlanou obdobou panslovanského jazyka natolik blízké, že jej mnoho Čechů volí jako svou první zahraniční destinaci. Třeba i proto, že polské...

Zcestopedie

Německo

Německo je soused, který naši zemičku obklopuje téměř ze třetiny a se kterým máme nejdelší společnou hranici (818,949 km), a tak se pro mnohé Čechy stává první zahraniční půdou, na níž stanula jejich...