Polsko

Naše cesty

Německé pobřeží Baltu a Dánsko 2018

Uplynulo půl roku od návratu z naší velké cesty …Do světa, několik měsíců v novém (Anča) a staronovém (Petík) zaměstnání, a léto se tvářilo, že začalo už v dubnu a letos snad nehodlá skončit. Bylo...

Zcestopedie

Polsko

Polsko je nám se svou středo-východoevropskou kulturou a ušišlanou obdobou panslovanského jazyka natolik blízké, že jej mnoho Čechů volí jako svou první zahraniční destinaci. Třeba i proto, že polské...