Nejnovější příspěvek na webu

Nejnovější deníkové zápisky

Nejnovější příspěvky ve (z)cestáři

Země v zcestopedii

Zcestopedie

Rumunsko

Balkánská země, proslulá svými horskými hřbety a divokou přírodou s drzými až nebezpečnými medvědy. Země, jež „dala“ světu Drákulu – hrad Bran byl sídlem pověstně krutého knížete Vlada III. Draculy, řečeného...

Archív starších příspěvků